'Verlof' is een algemene term voor dagen waarop medewerkers niet werken. Dat kunnen vakantiedagen zijn, maar ook ouderschapsverlof, ziekteverlof enz.

In dit artikel leggen we uit hoe je het volgende kunt doen:

 • Verschillende verloftypes aanmaken
 • Verschillende verloftypes aanpassen voor bepaalde gebruikers
 • Verlof configureren voor een nieuw jaar

Verschillende verloftypes aanmaken

 1. Ga naar 'Instellingen' en klik op 'Verlofbeheer'.
 2. Klik op het '+'-teken naast 'Verloftypes'.
 3. Bepaal de parameters van het verloftype:
 • 'Aanvraagtermijn' is het aantal dagen op voorhand dat verlof moet worden aangevraagd.
 • 'Op te nemen in' bepaalt of de werknemer de uren vrij kan kiezen dan wel volledige werkdagen moet opnemen.
 • 'Onbeperkt' betekent dat een collega een onbeperkte hoeveelheid verlof kan opnemen. Schakel de schuifknop uit om een maximum in te geven.
 • 'Goedkeuring vereist' geeft aan of collega's al dan niet toestemming moeten vragen voor het verlof.4. Klik op 'Opslaan'.


Verschillende verloftypes aanpassen voor bepaalde gebruikers

Wanneer de basisinstellingen van een verloftype niet van toepassing zijn op alle werknemers, kun je dat verloftype aanpassen op werknemersniveau:

 1. Ga naar 'Instellingen' en klik op 'Gebruikers'.
 2. Klik op de naam van een gebruiker.
 3. In zijn/haar account zie je een blok met als titel 'Verloftypes'. Klik op het potlood naast het verloftype dat je wilt aanpassen.


 1. In het pop-upvenster kun je het verloftype inschakelen voor de medewerker. Dit kan handig zijn voor ouderschapsverlof. Je kunt ook de voorwaarden van een bepaald verloftype 'overschrijven'.

Denk eraan: als je daarna de algemene verloftypes opnieuw bewerkt, wordt gevraagd of je de instellingen voor alle gebruikers wilt resetten met de nieuwe parameters, dus ook voor de gebruikers met aangepaste verloftypes.

 1. Klik op 'Opslaan'.


Verlof configureren voor een nieuw jaar

Wanneer je een nieuw jaar voorbereidt, wil je jouw medewerkers waarschijnlijk verrassen met de nieuwe verlofplanning. Zo hoort het! Let wel op dat je niets verandert voor het huidige (of vorige) jaar. Dan zou het verlof van dat jaar verdwijnen.

Je moet elk verloftype dus opnieuw aanmaken voor het nieuwe jaar.