1. Ga naar je profielfoto in de rechterbovenhoek en klik op Mijn profiel.
  2. Ga naar je kalender. Klik op één dag of klik en versleep om meerdere dagen te kiezen waarvoor je verlof wilt aanvragen.
  3. Selecteer het type verlof dat je wil aanvragen in het keuzemenu.
  4. Je hebt nu twee mogelijkheden:
  • Selecteer 'Ja' naast 'Hele dag' om de hele dag vrijaf te nemen.
  • Deactiveer de schuifknop 'Ja' naast 'Hele dag' om de uren op te geven. Op die manier kun je ook een halve dag verlof nemen.

Opmerking: het is mogelijk dat je geen specifieke uren kan selecteren. Dat betekent dat de admin van je account onder Instellingen > Verlofbeheer > Verloftypes dit verloftype zo heeft ingesteld dat je verplicht bent een hele dag op te nemen.5. Klik op 'Toevoegen'. Je aanvraag wordt verzonden ter goedkeuring.

6. Zodra je aanvraag is goedgekeurd, wordt de kleur donkerder.