Elke Teamleader Focus-account heeft minstens één administrator, die meer rechten heeft dan andere gebruikers. Als admin kan je adminrechten toekennen aan andere gebruikers of ze verwijderen.


Om adminrechten te geven of te verwijderen, volg je deze stappen:

  1. Ga naar Instellingen > Gebruikers
  2. Klik op de drie puntjes naast een gebruiker
  3. Kies voor Adminrechten toevoegen of Adminrechten verwijderen


Opmerkingen

  • Om adminrechten toe te kennen of te verwijderen heb je toegang nodig tot 'Gebruikers'.
  • Er is geen limiet op het aantal admingebruikers per Teamleader Focus-account.
    • Er moet echter steeds één admin aanwezig zijn in de account
  • Enkel de eerste admingebruiker heeft automatisch toegang tot alle modules. Indien je de adminrechten later pas toegewezen krijgt, kunnen bepaalde modules daarna nog steeds voor jou geactiveerd worden. Om te weten hoe de huidige admin dat kan doen, lees je er best dit artikel eens op na.