In Teamleader kan je deals omzetten naar een project. Eens dat je offerte is aanvaard, klik je op Acties > Project aanmaken.


Wat gebeurt er als je een deal omzet in een project?

  • Het project en de deal worden aan elkaar gelinkt. Het project wordt hierdoor weergegeven binnen de deal en vice versa.
  • Het budget en de titel worden automatisch ingevuld bij het nieuwe project.
  • De beschrijvingen in je offerte worden als milestones toegevoegd aan je project. Wanneer je een deal wil omzetten in een project, begint de workflow dus al bij het opmaken van je offerte.

Voorbeeld:

Deal in project omzetten: voorbeeld


  • Als dit je offerte zou zijn, zouden "Venue" en "Decoration" de milestones zijn van het nieuwe project.
  • Je kan ook artikelen onder subtitels omzetten in taken. De milestone "Venue" wordt dan toegevoegd aan je project, met de taken "Gathering of information" en "Planning and conceptualizing". Als je artikelen onder je subtitels wil toevoegen als taken binnen je milestones, kan je best het support-team contacteren. Wij activeren deze feature dan met veel plezier voor jou.


Kan ik mijn projecttemplate gebruiken wanneer ik een project uit een deal aanmaak?

Je kan je projecttemplate niet toepassen wanneer je een deal omzet in een project wanneer je de offerte reeds hebt aangemaakt. In dat geval zal de inhoud van je offerte gebruikt worden als template.


Er zijn 2 manieren om je bestaande projecttemplates toe te passen als je project reeds aan je deal werd gelinkt:


1. Maak een project aan vanaf 0 en selecteer de projecttemplate die je wilt gebruiken. Je zal hierna nog steeds de optie hebben om het project te linken aan een deal. Om dat te doen ga je naar het project, klik je op het pijltje bovenaan en selecteer 'Deal linken'.

2. Maak een deal aan en maak het project aan voor je offerte opstelt. Op die manier kan je de projecttemplate gebruiken zonder dat de tussentitels omgezet worden naar milestones en de artikelen naar taken (als deze laatste functie actief staat).