Wil je contacten en bedrijven importeren? Perfect, laten we dan eerst eens naar het bijgevoegde Excel-bestand kijken.


Bijkomende velden aanmaken

Alle velden in het Excel- of csv-bestand dat je wilt importeren, moeten beschikbaar zijn in Teamleader Focus. Als ze niet overeenkomen met een van de standaardvelden, moet je custom fields aanmaken voor je begint te importeren. Hier vind je daarover meer informatie.


Toegestane waarden voor aangepaste velden

Type
Toegestane waarde
1 lijn tekst
Geen beperkingen, maar alle informatie moet in een kolom staan.
Meerdere lijnen tekst
Geen beperkingen, maar alle informatie moet in een kolom staan.
Vaste opties waarvan er 1 gekozen kan worden
Geen beperkingen, maar alle informatie moet in een kolom staan.
Onbekende opties worden toegevoegd aan de lijst van opties.
Vaste opties waarvan er meerdere gekozen kunnen worden
Er moeten meerdere opties staan in een kolom, gescheiden door een komma.
Onbekende opties worden toegevoegd aan de lijst van opties.
Datum
Moet in het formaat JJJJ-MM-DD staan.
Geldbedrag
Moet een cijfer zijn.
Geheel getal
Moet een geheel getal zijn.
Nummer
Moet een cijfer zijn.
Automatische nummering
Moet een cijfer zijn.
Ja/Nee
Moet de waarde 1 of 0 zijn.
1 komt overeen met 'Ja' en 0 met 'Nee'.
E-mailadres
Controleer of alle e-mailadressen het symbool @ bevatten.
Controleer of er geen speciale tekens zijn die niet toegestaan zijn in een e-mailadres.
In elke kolom mag slechts een e-mailadres staan.
Telefoonnummer
In elke kolom mag slechts een telefoonnummer staan.
URL
Controleer of alle websites www. bevatten en .com/.uk/.es enz.
In elke kolom mag slechts een website staan.
Bedrijf
Moet een bedrijf zijn dat al bestaat in de account, anders wordt een nieuw bedrijf aangemaakt.
Contact
Moet een contact zijn dat al bestaat in de account, anders wordt een nieuw contact aangemaakt.
Product
Moet een product zijn dat al bestaat in de account, anders wordt een nieuw product aangemaakt.
Gebruiker
Moet de exacte naam zijn van een actieve gebruiker in de account.


Toegestane waarden voor sommige standaardvelden

Contacten/Bedrijven

Veld
Toegestane waarde
E-mailadres
Controleer of alle e-mailadressen het symbool @ bevatten.
Controleer of er geen speciale tekens zijn die niet toegestaan zijn in een e-mailadres.
In elke kolom mag slechts een e-mailadres staan.
Website
Controleer of alle websites www. bevatten en .com/.uk/.es enz.
In elke kolom mag slechts een website staan.
Telefoon
In elke kolom mag slechts een telefoonnummer staan.
Fax
In elke kolom mag slechts een faxnummer staan.
Tags
Er moeten meerdere opties staan in een kolom, gescheiden door een komma.
Onbekende opties worden toegevoegd aan de lijst van opties.
Land
Voluit geschreven namen zijn niet toegestaan.
Alleen ISO-codes zijn toegestaan (twee letters).
Taal
Voluit geschreven namen zijn niet toegestaan.
Alleen ISO-codes zijn toegestaan (2 letters).
Betalingstermijn
Contant:
CONT/CONTANT/0D: betalingstermijn contant (0 dagen)
Standaard Betalingstermijn
7, 21, 30, 7D, 21D, 30D...: normale betalingstermijn
Flexibele betalingstermijn:
Als je aangepaste betalingstermijnen gebruikt, kun je deze ook uploaden. Ze worden dan opgeslagen als voorkeur voor je klant.
Je kunt ook aangepaste betalingstermijnen aanmaken in Teamleader Focus.
Einde maand:
30DEM: 30 dagen na het einde van de maand (hetzelfde geldt voor 60DEM en 90DEM)
Achtegrondinformatie
Geen beperkingen, maar alle informatie moet in een kolom staan.
Mailing uitschakelen
In deze kolom kun je bedrijven die geen informatie willen ontvangen, uitsluiten uit de mailinglijst.
Alleen de cijfers 0 en 1 zijn toegestaan.
Het cijfer 0 betekent 'Mailing uitschakelen = NEE' en het cijfer 1 betekent 'Mailing inschakelen = JA'.
ActiefAlleen de cijfers 0 en 1 zijn toegestaan.
Het cijfer 0 staat voor 'gedeactiveerd' en 1 staat voor 'actief'


Alleen voor contacten

Veld
Toegestane waarde
Voor- en achternaam
Kan in één kolom staan, maar dan wel steeds in dezelfde volgorde, bv. altijd Voornaam + Achternaam.
Opmerking: wanneer je achteraf deze kolom matcht, moet je de juiste waarde kiezen, bv. 'Voornaam + Achternaam'.
Geslacht
Man: 'M', 'MAN', 'MALE'
Vrouw: 'V', 'WOMAN', 'FEMALE'
Geboortedatum
Moet in het formaat JJJJ-MM-DD staan.
Gerelateerde bedrijven
Er is maar één gerelateerd bedrijf per kolom toegestaan.
Er mogen maximaal 3 kolommen zijn voor gerelateerde bedrijven.
De functie van de contacten moet in een afzonderlijke kolom staan.
Functie van het contact in het bedrijfEr is maar één functie per kolom toegestaan.


Alleen voor bedrijven

Veld
Toegestane waarde
Accountmanager
Moet de exacte naam zijn van een actieve gebruiker in de account
Btw-plichtigheid
Je kan de tekstuele afkortingen of de nummers hieronder gebruiken:

vat_liable: Belgische btw-plichtigheid (1)
intra_community_eu: Intracommunitaire btw-plichtigheid (4)
outside_eu: btw-plichtigheid buiten de EU (6)
contractor: medecontractant (30)
private_person: particulier (7)
exempted_from_vat: niet btw-plichtig (10)
Sector
De sector van een bedrijf kan alleen worden ingegeven met de drielettercode gebruikt door Trends.
Gerelateerde contacten
Er is maar één gerelateerd contact per kolom toegestaan.
Er mogen maximaal 3 kolommen zijn voor gerelateerde contacten.
De functie van de contacten moet in een afzonderlijke kolom staan.
Functie van gerelateerd contact
Er is maar één functie per kolom toegestaan.