De GDPR maakt een duidelijk onderscheid tussen twee rollen:

  • De ‘verwerkingsverantwoordelijke’: bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt (beslissend);
  • De ‘gegevensverwerker’: verwerkt bepaalde persoonsgegevens ten behoeve van en in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke (faciliterend).

De verantwoordelijkheden die een partij heeft met betrekking tot persoonsgegevens verschillen naargelang de rol van die partij.


Het is mogelijk dat één en dezelfde partij optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in bepaalde gevallen en als gegevensverwerker in andere. Dat is het geval voor ons.


Klant als verantwoordelijke en Teamleader als verwerker

Klant als verantwoordelijke

Wanneer je onze tool gebruikt, voer je persoonsgegevens (bijv. naam, telefoonnummer, e-mailadres, enz.) van klanten, leads, zakenpartners enz. van je bedrijf of organisatie ("contacten") in in je account. Je verzamelt en gebruikt hun persoonsgegevens voor je eigen doeleinden, bijvoorbeeld om je diensten aan te bieden. Jij bent de verwerkingsverantwoordelijke in dit geval.


Teamleader als verwerker

Wij maken het beheer van de gegevens van je contacten mogelijk via onze tool. Wanneer je hun persoonsgegevens in je account invoert, deel je deze gegevens met ons. Het is onze taak om deze gegevens voor jou beschikbaar en veilig te houden. Dat maakt ons hier de gegevensverwerker.


Als verwerker schakelen we een beperkt aantal subverwerkers in. Deze partijen kunnen een deel van de persoonsgegevens, waarvoor jij de verwerkingsverantwoordelijke bent, verwerken voor specifieke doeleinden. Je kan het volledige overzicht van subverwerkers zien in je account.Teamleader als verantwoordelijke

Wij zijn verwerkingsverantwoordelijke wanneer we beslissen om je persoonsgegevens te verzamelen en te gebruiken voor onze eigen commerciële doeleinden. We doen dit voornamelijk om onze diensten aan te bieden en te verbeteren.


Lees onze Privacyverklaring als je meer informatie wil over waarom we bepaalde persoonsgegevens over je verzamelen, hoe lang we je gegevens bijhouden, welke privacyrechten je hebt, enz. 


Als verwerkingsverantwoordelijke schakelen we verschillende dienstverleners in die we de opdracht geven om je persoonsgegevens namens ons te verwerken. Dit doen we voor verschillende redenen, bijv. om je onze nieuwsbrief te sturen of om je feedback te verzamelen. We hebben verwerkersovereenkomsten afgesloten met al deze verwerkers om ervoor te zorgen dat ze dezelfde hoge standaarden hanteren op het vlak van gegevensbescherming als wij.Ga voor meer informatie naar onze GDPR-pagina.