Zodra je een tweede (of derde, ...) fase aan een project toevoegt, heb je de optie om deze fase aan al bestaande fases te linken.


  1. Ga naar je project. Hier zal je het werkoverzicht zien.
  2. Klik op Fase toevoegen om een nieuwe fase toe te voegen
  3. Vul de nodige informatie in zoals de titel van de fase en de verantwoordelijke gebruiker
  4. Klik op + Afhankelijkheid en kies één van je bestaande fases

Toepassen op taken en afhankelijkheden

Indien je achteraf de opleverdatum van een fase die gelinkt is aan een andere fase wijzigt, heb je de mogelijkheid om deze verandering ook toe te passen op taken en afhankelijkheden:


De slider activeren

Stel dat de opleverdatum van je eerste fase 24 mei is, maar je beslist om deze datum een week uit te stellen naar 31 mei. De opleverdatum van de tweede fase was oorspronkelijk een week later dan die van de eerste fase. Wanneer je nu de opleverdatum van de eerste fase wijzigt, dan zal de opleverdatum van de afhankelijke fase (en de taken) ook met hetzelfde aantal dagen worden verplaatst. Deze zal dus nog steeds een week na de opleverdatum van de eerste fase vallen.


Niet alleen de opleverdatum wordt beïnvloed: wanneer je de opleverdatum van een hoofdfase (een fase met afhankelijke fases) verandert, zal ook de startdatum van de afhankelijke fases veranderen.


Opmerking: datums van afspraken zullen niet automatisch worden verplaatst !


De slider uitschakelen

Stel dat je de opleverdatum van je eerste fase verandert naar een datum later dan de opleverdatum van de tweede fase, en je beslist om bovenstaande slider uit te schakelen.
Het wijzigen van de opleverdatum van je eerste fase zal nog steeds mogelijk zijn, maar je zult de volgende foutmelding krijgen:

"Deze opleverdatum is later dan de opleverdatum van Fase 2 (xx/xx/xxxx). Dit verbreekt de afhankelijkheid tussen deze fases."

Er zullen ook uitroeptekens naast de opleverdata van je fases staan om deze conflicterende data aan te geven.