Vooraleer je de vertreklocatie van een afspraak kunt bewerken moet je iets instellen in je account. Ga naar Instellingen > Agenda > Voorkeuren > Toon de reisafstand naar afspraken en zet de slider op 'Ja'.


  1. Ga naar de betreffende afspraak en klik op het potlood naast de geschatte reistijd. Je kunt alleen vertreklocaties bewerken van afspraken waar je zelf aan deelneemt.
  2. Vul de locatie waarvan je vertrekt in, bijvoorbeeld je thuisadres of de locatie van een andere vergadering.
  3. Je kunt die locatie ook instellen als de standaardvertreklocatie. Zet daarvoor de schuifknop naast 'Maak standaardvertreklocatie' op 'Ja'.
  4. Klik op 'Opslaan'.


Maar wat als ik elke morgen van Brussel vertrek en mijn collega vertrekt van Gent?


De vertreklocatie van een afspraak instellen is een individuele instelling en geen accountinstelling. Dit betekent dat iedere Teamleader Focus-gebruiker apart bovenstaande stappen moet volgen om zijn of haar eigen vertreklocatie in te stellen.