Het kan soms gebeuren dat een klant een open ticket heeft bij jou maar dat hij of zij je een nieuw, apart mailtje stuurt. Of misschien heeft iemand anders geantwoord in een apart ticket en wil je beide tickets samenvoegen zodat alle informatie in dezelfde plaats blijft. Hoe doe je dit precies?


Volg gewoon de volgende stappen:


  1. Ga naar het hoofdticket - hetgene waaraan je de andere antwoorden wilt toevoegen.
  2. Klik op de drie puntjes naast het nummer van het ticket.
  3. Kies voor de optie 'Ticket samenvoegen'.
  4. Zoek in het dropdownmenu naar het ticket dat je wilt samenvoegen met het hoofdticket.
  5. Klik op 'Nu uitvoeren' om beide tickets samen te voegen. Belangrijk om weten is dat deze actie niet kan worden ongedaan gemaakt!
  6. Vanaf nu zal er slechts een ticket zijn dat alle informatie bevat. De naam van de klant zal dezelfde zijn als die van het hoofdticket aangezien dit ticket prioriteit heeft.


Opmerkingen:


  • Het eerste ticket in het dropdownmenu is het meest recente terwijl het laatste het oudste is.
  • Je zal alleen open tickets vinden in het dropdownmenu en geen gesloten. Wanneer je je ticket met een gesloten ticket wilt samenvoegen dan moet je dit gesloten ticket eerst heropenen.